AUTHORS

Dr Marzena Kraszewska
Dr Lech Dobrzański
Ms Karolina Rudziarczyk-Jagoda, MSc