Poland:  Prof. Leszek A. Dobrzański (chairman) | Prof. Marcin Adamiak |
Dr Wojciech Głuchowski | Prof. Maciej Motyka | Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec |  Prof. Gabriel Wróbel |
China: Prof. Xiaoguang Ma | Croatia: Prof. Bozo Smoljan | USA: Prof. Mark James Jackson